Odborný program LŠVT 2017

Úterý

30. 5. 2017

900 -1015

¨ Alexander Kromka, Fyzikální ústav AVČR, Praha

Příprava funkčních tenkých vrstev za sníženého tlaku

 

1045–1200

¨ Stefan Luby, Fyzikální ústav SAV, Bratislava

Grafén – člen rodiny uhlíkových nanomateriálov

 

1500–1615

¨ Jan Čechal, Vysoké učení technické v Brně

Analýza tenkých vrstev v podmínkách velmi vysokého vakua

 

1645–1800

¨ Vít Novák, Fyzikální ústav AVČR, Praha

Epitaxe z molekulárních svazků (MBE)

Středa

31. 5. 2017

900–1015

¨MariapompeaCutroneo, Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež

Laserem indukovaná iontová implantace pro modifikaci povrchových vrstev materiálů

 

1045–1200

¨Anna Macková, Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež

Monoenergetická iontová implantace pro přípravu nanostrukturovaných materiálů a modifikaci funkčních vlastností povrchů

Čtvrtek

1. 6. 2017

900– 1015

¨Vladimír Čech, Vysoké učení technické v Brně

Tenké vrstvy, multivrstvy a gradientní vrstvy plazmových polymerů

 

1045– 1200

¨ Martin Weis, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Vákuovádepozícia organických materiálov

Program v PDF.