Invited speakers for the scientific part

 • K. Balázsi, MTA, Budapest, HU
  Vplyv depozičných parametrov magnetrónového naprašovania na štruktúru Ni-C a Ti-C nanokompozitných tenkých vrstiev
 • M. Čaplovičová, Centrum STU pre Nanodiagnostiku, Bratislava, SK
  Nanoštruktúry v TEM mikroskope
 • J. Ivan, OSRAM, Nové Zámky, SK
  Materials for lighting applications / Materiály pre svetelné aplikácie
 • Š. Luby, Bratislava, SK
  Nanočastice oxidov železa, príprava, charakterizácia, mnohoraké využitie
 • D. Seyringer, Vorarlberg University, Dornbirn, AT
  Arrayed waveguide gratings: Design and simulation
 • V. Tvarožek, Bratislava, SK
  Tvarovanie kryštalickej štruktúry tenkých vrstiev a formovanie nanoštruktúr vákuovým naparovaním a naprašovaním