Registration

If you want to register, please follow the link registration form.

Článok prosím vyhotovte podľa šablóny . Prijímame len súbory vo formáte Microsoft Office Word (*.doc). Zborník bude len v elektronickej verzii (pdf). Každý účastník ŠVT dostane pri registrácii USB kľúč.