Činnosť

SVS a IUVSTA

 • Spoluorganizovanie svetových kongresov IUVSTA
  International Vacuum Congress (IVC – 19), Paríž, september 2013
 • Spoluorganizovanie európskych kongresov IUVSTA
  European Vacuum congress (EVC – 12) Dubrovnik, jún 2012
 • Spoluorganizovanie stredo-európskych konferencií
  Joint Vacuum Conference (JVC – 13) Štrbské Pleso jún 2010
 • Executive Council Meeting (ECM 114) Bratislava, september 2012

SVS je hlavým organizátorom viacerých domácich i zahraničných podujatí. Za uplynulé obdobie SVS zorganizovala:

 • 28. september 1994, Bratislava - seminár „VÁKUOVÁ TECHNIKA NA SLOVENSKU“ v spolupráci s Katedrou mikroelektorniky FEI STU
 • 21. september 1995, Bratislava - seminár „VÁKUOVÉ A PLAZMATICKÉ TECHNOLÓGIE - ich súčasné a perspektívne aplikácie vo výrobnej sfére“ v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU
 • 16. - 17. máj 1996, Bratislava - seminár s medzinárodnou účasťou „3rd BRATISLAVA DAYS ON MOLECULAR BEAM EPITAXY“ v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU a Slovak Centre IEE
 • 12. september 1996, Bratislava -  „Kurz vákuovej techniky”
 • 5. december 1996, Bratislava - seminár s medzinárodnou účasťou “ TENKÉ VRSTVY, PRÍPRAVA A TECHNICKÉ APLIKÁCIE ” v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU - ZBORNÍK
 • 29. apríl 1997, Bratislava, “ 100 ROKOV OD OBJAVU ELEKTRÓNU ” Seminár v spolupráci s FEI STU, MFF UK, PF UK, FÚ SAV a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou - ZBORNÍK
 • 16. - 19. jún 1997, Modra - Harmonia, “ LETNÁ ŠKOLA VÁKUOVEJ TECHNIKY ” v spolupráci s Českou vákuovou spoločnosťou - ZBORNÍK
 • 17. december 1997, Bratislava, „ 50 ROKOV OD OBJAVU TRANZISTORA “ Seminár v spolupráci STU a SAV, FEI STU, EÚ SAV, FÚ SAV, ÚPS SAV, Slovenská fyzikálne spoločnosť, Slovenské centrum IEE a Nadácia PROMOS - ZBORNÍK
 • 20. - 24. marec 1998, Batislava, ECM 80, meeting
 • 20. - 24. marec 1998, Batislava, „THIN FILM NUCLEATION, GROWTH AND ANALYSIS“ Seminár pri príležitosti 80. zasadnutia výkonného výboru IUVSTA v Bratislave, v spolupráci s STU - ZBORNÍK
 • 5. mája 1998 Bratislava bola usporiadaná prednáška prof. W. Lauo City University v Hong Kongu na tému „Rast diamantových vrstiev“. Na prednáške sa zúčastnilo 15 záujemcov
 • 1. - 4. jún 1998, Žiarska dolina - Západné Tatry, „ŠKOLA VÁKUOVEJ TECHNIKY 1998“ v spolupráci s Českou vákuovou spoločnosťou, Slovenským metrologickým inštitútom a Českým metrologickým inštitútom - ZBORNÍK
 • 10. septembra 1998 bola na Katedre mikroelektroniky FEI STU zorganizované stretnutie s prof. Igorom Bellom, pracovníkom City University Hong Kong, na tému „Diamantových vrstiev a organických luminiscenčných látok“. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 záujemcov.
 • 25. novembra 1998 bol v Bratislave usporiadaný pracovný seminár na tému: „Fyzika a technika rastu diamantových vrstiev“, na ktorom bolo 37 záujemcov. - ZBORNÍK
 • „ŠKOLA VÁKUOVEJ TECHNIKY 1999“ v spolupráci s Českou vákuovou spoločnosťou, konala sa v dňoch 24. - 27. mája 1999 v Bystrianskej doline v hoteli Biela medvedica - ZBORNÍK
 • 16. február 2000 Bratislava seminár „Diamond and Diamond Like Carbon Films, Physics and Applications“, co-organized with Department of Microelectronics FEI STU
 • LETNÁ ŠKOLA VÁKUOVEJ TECHNIKY 2000“ v spolupráci s Českou vákuovou spoločnosťou, ktorá sa konala v dňoch 15. - 18. mája 2000 na Šumave - ZBORNÍK
 • 26. september 2001 seminár „Diamond and Diamond Like Carbon Films, Physics and Applications III“
 • 15. - 20. september 2002 ICTF 12 , 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THIN FILMS, ZBORNÍK
 • 18. december 2003 seminár „Diamond and Diamond Like Carbon Films, Physics and Applications IV“, ZBORNÍK
 • 23. február 2005, seminár „FYZIKA A TECHNIKA TVORBY PROGRESÍVNYCH VRSTIEV NA BÁZE, KARBIDOV, NITRIDOV,UHLÍKA A INÝCH MATERIÁLOV“
 • 21. december 2005, seminár „NANOTECHNOLÓGIE A VÁKUUM“
 • 8. - 12. novembr 2006 - „VÁKUUM V PRIEMYSELNEJ PRAXI“, Vysoké Tatry Štrbské Pleso, finančná podpora IUVSTA, Zborník
 • 8. - 11. november 2007 - seminár „Vákuové technológie - nové trendy vo výskume a aplikáciách“
 • Škola VT, v rámci projektu CEVATECH, za podpory EÚ organizovaná v spolupráci s ČVS
 • 5. - 8. júna 2008, Škola VT 2008 „PARTNER COLLABORATION LEADS TO HIGH QUALITY RESEARCH Focused on Vacuum Technologies Vysoké Tatry, Štrbské Pleso“, Zborník
 • 28. - 31. mája 2009, Škola vákuovej techniky 2009 „VÁKUUM PRE NANOTECHNOLÓGIE“, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Zborník
 • 20. – 24. jún 2010, 13th Joint Vacuum Conference in High Tatras, Slovakia, Hotel Patria, Štrbské Pleso, mimoriadne číslo časopisu Vacuum
 • 8. – 11. September  2011, Škola vákuovej techniky 14 „Vákuum a progresívne materiály“, Zborník
 • 8. – 11. november 2012, Škola vákuovej techniky